<![CDATA[Mediation Trainingsinstituut MTi B.V. - Nieuws]]>Fri, 13 May 2022 10:31:11 +0200Weebly<![CDATA[Hacken en spaanders]]>Wed, 04 Aug 2021 12:46:39 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/hacken-en-spaandersFoto
Dat overkomt mij niet
Je leest erover en denkt "dat overkomt mij niet", want je bent immers alert en zal nooit een bijlage openen van een verdacht bericht... Totdat je een mail krijgt van een goede relatie uit een onbesproken en betrouwbare organisatie. En voor je het weet heb je de bijlage geopend, maar omdat er vervolgens niets gebeurt sta je daar verder niet bij stil.

Momentum
Je staat op het punt om met je twee neefjes naar de dierentuin te gaan. Alles geregeld klaar om te vertrekken, als de telefoon gaat. Een goede bekende: "ik heb een vreemd mailtje van je ontvangen, ik denk dat je gehackt bent". Oeps, je vraagt de neefjes om geduld en opent je laptop. Je ontdekt dat er die nacht vanuit Virginia USA inlogpogingen zijn gedaan, die daadwerkelijk geslaagd zijn.

Actie
Onmiddellijk actie, wachtwoorden aanpassen, tweeweg-autorisatie instellen (Dombo, waarom heb je dat toch niet eerder gedaan??) en naar je mailbox. Daar zie je net dat een hele rits 'verzonden mails' plotseling verdwijnt, te laat om te achterhalen wie allemaal een bericht hebben gekregen.

Geraffineerd
Je ziet op je scherm dat de hacker opnieuw probeert in te loggen. Dat mislukt gelukkig. Vervolgens ontdek je dat er mails gereed staan in de map concepten. Vreemd dat is een map die je nooit gebruikt. Die concepten blijken een antwoord te bevatten op alerte mailontvangers die gereageerd hebben op de spoofmail. Op hun vraag of de mail daadwerkelijk van mij afkomt zouden ze het antwoord gaan ontvangen dat dit klopt. Terwijl het dus helemaal niet klopt. In de mails van de hacker zijn onze telefoonnummers op subtiele wijze veranderd. Oplettende ontvangers die telefonisch navraag willen doen worden zo op een dwaalspoor gebracht. Kennelijk hebben we de hacker op heterdaad betrapt en kan hij (of zij?) niets meer uitrichten. Maar hoeveel mails zijn er al beantwoord die vervolgens zijn verdwenen?? Je zoekt verder.
De neefjes zitten ondertussen overal op en aan en buitelen als aapjes vrolijk tussen de planten in je tuin.

Nog meer ontdekkingen
Je vraagt je naaste om een testmail te sturen, die tot jouw verbazing niet in je mailbox komt en zoekt verder. Er blijkt een regel te zijn ingesteld om alle inkomende mails te markeren als 'gelezen' en te verplaatsen naar de map 'archief'. Ook al een map die je nog nooit hebt gebruikt en je ontdekt hoe de hacker te werk is gegaan, namelijk via die archiefmap de binnengekomen mails beantwoorden. Als hij niet zo snel 'ontdekt' was zouden nog veel meer relaties een bericht of een antwoord hebben ontvangen.

De moraal
Denk niet dat het jou niet zal overkomen, blijf alert en wijzig regelmatig jouw wachtwoorden. En beloof neefjes van vijf geen dierentuindag, vooral niet als je een vijver in de tuin hebt. Aapjes kunnen dan zomaar in kikkers veranderen.

]]>
<![CDATA[versoepelen]]>Thu, 04 Mar 2021 14:38:28 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/versoepelen Foto
levensvreugde
Het werkwoord versoepelen heeft ineens een belangrijke plek ingenomen in dit Corona tijdperk. Versoepelen in de betekenis van: meer contacten, meer vrijheden, stippen op de horizon, licht aan het einde van de tunnel… Kortom meer levensvreugde!

achteruit
Wie had een jaar geleden kunnen vermoeden, dat zo’n ingrijpend virus onze planeet in z’n achteruit kon zetten. Ja, voor de oplettende luisteraar waren er periodiek wel waarschuwingen geuit, een pandemie kon zomaar de kop opsteken… Maar daar zou de huidige stand van de wetenschap toch wel raad mee weten? Zo’n vaart zou het toch niet (meer) lopen?
Zo’n vaart loopt het nu dus al maanden wel. We snakken naar terrasjes, uit eten gaan, met vrienden chillen en al die belangrijke ontmoetingen en bezigheden die ons leven zoveel rijker maken.

online
We waren blij met de mogelijkheden van online ontmoetingen en vergaderingen. Wat een efficiëntie ineens, minder reizen en toch meningen uit kunnen wisselen, kunnen vergaderen en elkaar op de hoogte houden. Maar die efficiency heeft een duidelijke keerzijde. Geen afstand meer naar je werkplek betekent ook geen adempauze tussen werk en thuis, geen schakelmoment, maar voortdurend ‘aan staan’. Voortdurend op dat beeldscherm gericht zijn en dan ook steeds met je eigen konterfeitsel geconfronteerd worden, de extra rimpels, je coronakapsel. Dat leidt dan weer af van het inhoudelijke en staat ook de echte communicatie in de weg.
Communicatie bestaat immers voor een heel groot percentage uit non-verbaal, uit interactie, uit emotie. Dat alles is online, of met een mondkapje, toch een stuk lastiger. We behelpen ons zo goed en zo kwaad als dat gaat, maar o jongens wanneer komen die versoepelingen nou in zicht?

lente
Na die ene winterweek zijn alle lentesignalen volop aanwezig. De sneeuwklokjes en krokussen zijn inmiddels wel uitgebloeid, maar de narcissen kleuren tuinen en parken uitbundig geel en de vogels zijn druk in de weer. Dat is veelzeggend, misschien wel te vergelijken met non-verbale communicatie.

hoop
De lente komt eraan, laat zich door dat virus niet tegenhouden. Hoopgevend!
Nu de versoepelingen nog…

]]>
<![CDATA[Mediationweek 2020]]>Mon, 19 Oct 2020 10:17:52 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/mediationweek-2020Foto
Ander nieuws dan Corona-nieuws...
Alle media-aandacht is sinds medio maart van dit jaar vooral gericht op Corona-nieuws. Er lijkt, met uitzondering van de Amerikaanse presidentverkiezingen, nauwelijks aandacht voor andere ontwikkelingen. En toch kent ook dit jaar weer een mediationweek. Mediators hopen dat de media deze week ook aandacht besteden aan mediation en trekken daarvoor zoveel mogelijk registers open.

Mediationweek?
En wat is dat dan de mediationweek? Een week van de mediation, of een week voor mediation? Het antwoord is niet eenduidig. Hoewel mediation inmiddels bij de meeste Nederlanders wel bekend mag worden verondersteld, bestaat er ook nog veel onduidelijkheid. Dát is de belangrijkste reden om elk jaar in oktober één week tot mediationweek uit te roepen.

Misverstanden
Mediation is vooral geschikt voor juridische conflicten. Wat is een juridisch conflict? Dat is een situatie die door juristen wordt omhuld met een juridische verpakking om er een juridische oplossing voor te kunnen bieden. Wat een mediator doet is juist die juridische verpakking verwijderen om het werkelijke misverstand te bespreken en daar een oplossing voor te bedenken.
Mediation is bedoeld voor echtscheidingen. Het is waar dat mediation vaak wordt ingezet bij echtscheidingen om met behulp van een onafhankelijk gesprekbegeleider te voorkomen dat escalatie in de relatie gesprekken onmogelijk maakt. Dat neemt echter niet weg dat mediation kan worden toegepast bij vrijwel alle gesprekken waarbij meningsverschillen hoog dreigen op te lopen.
Als een mediator wordt ingeschakeld dan hebben we pas echt een conflict! Ja, het is erg jammer dat mediation wordt gezien als een zwaar middel. Dat alleen al de suggestie om een mediator in te schakelen escalerend kan werken.  Het louter framen van mediation als conflictoplosser werkt dat wellicht in de hand. Als mediator weet je dat mediation juist kan voorkomen dat  gesprekken uit de hand lopen en dat je daarmee conflicten juist kunt voorkomen. Dus mediation als voorbehoedmiddel zou wat beter over het voetlicht gebracht kunnen worden.
Een mediator moet inhoudelijk deskundig zijn. Dat lijkt een inkoppertje, want natuurlijk verwacht je deskundigheid van de mediator, maar hier spelen toch verkeerde aannames. Wanneer professionals een verschil van mening hebben en daar niet uitkomen dan kan het natuurlijk helpen om een andere professional naar diens mening te vragen. Maar waar een mediator verschilt van inhoudelijk deskundigen is dat hun deskundigheid nu juist ligt in het weer met elkaar in gesprek brengen van deze professionals. Hun deskundigheid is het juist om het probleem dat er speelt anders te belichten. Dat vereist een andere expertise dan die van het probleem dat besproken wordt, expertise die meer ligt op het gebied van communicatie en menselijke interactie.

En zo zijn er nog veel meer misverstanden die vragen om verduidelijking. Alleen al daarom heeft het zin om eens per jaar de schijnwerpers te richten op mediation, zodat het duidelijk wordt wanneer het zinvol is om aan mediation te denken.

Antwoord op uw vragen
Welk misverstand leeft er bij U? Welke vraag heeft u over mediation? Of over het mediatorschap? Wij horen het graag  en geven antwoord op uw vraag. Want ook wij willen misverstanden zoveel mogelijk uit de weg helpen! Mediationweek, de week tot het oplossen van zoveel mogelijk misverstanden...

]]>
<![CDATA[Mediation met mondkapjes...]]>Thu, 30 Jul 2020 13:32:09 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/mediation-met-mondkapjes
Het Corona-virus heeft ons de 1,5 meter samenleving gebracht. Een begrip dat vooral wordt geassocieerd met afstand houden en met al dan niet mondkapjes dragen. Daarbij vergeten we dat het nog maar heel kortgeleden niet zozeer ging over afstand houden, maar over binnen blijven. Noodgedwongen thuisblijven, thuiswerken thuis de kinderen ondersteunen en bezighouden. Reken maar dat dit naast mooie momenten en quality time ook veel irritaties heeft opgeleverd. Misschien wel vergelijkbaar met irritaties gedurende kerstdagen en vakanties, waarbij men ook voor korte of wat langere periodes dicht op elkaar leeft. Voor een mediator die vooral familieconflicten begeleidt betekent dit werk aan de winkel.
Een mediator die vooral arbeidsconflicten of zakelijke conflicten begeleidt wordt in deze periode geconfronteerd met opgelopen meningsverschillen veelal veroorzaakt door misverstanden en miscommunicatie. Want dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille van het thuiswerken. Contact via telefoon, e-mail en beeldscherm levert bijna vanzelfsprekend miscommunicatie op. Je mist de non-verbale component van de communicatie en kunt niet even snel bij de ander binnenlopen voor verduidelijking. Samen met de irritaties op het thuisfront en de economische malaise die bedrijven enorm kwetsbaar maakt een explosief mengsel. Veel korte lontjes dus die vragen om de-escalatie. Dus ook voor de zakelijke en de arbeidsmediators onder ons werk aan de winkel.
Nu is de kern van ons vak, het herstellen van de communicatie, mensen weer ‘on speaking terms’ brengen om op gelijkwaardige wijze de gerezen problematiek te kunnen bespreken en op te lossen. Ja en daar komt die 1.5 meter samenleving en het al dan niet dragen van mondkapjes natuurlijk aan de orde. Want al die miscommunicatie via het beeldscherm herstellen is niet eenvoudig. Gelukkig zijn daar dan ook weer hybride vormen in te ontwikkelen. Mediation met mondkapjes. Daar had je je een half jaar geleden geen voorstelling van kunnen maken... nu wordt het bijna een vanzelfsprekendheid!
]]>
<![CDATA[75 jaar vrijheid]]>Mon, 04 May 2020 21:31:40 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/75-jaar-vrijheid​Ook ANNA van MTi viert de vrijheid. 
Eerst herdenken we de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog, de holocaust, de ontelbare zinloze vernederingen, verraad en onderdrukking. Herdenken ‘opdat het nooit meer zal gebeuren’. Dat doorgeven aan degenen die na ons komen is essentieel om herhaling te voorkomen. 
 
Dan vieren wij onze vrijheid, terwijl in landen om ons heen veel burgers lijden onder oorlogsgeweld en onderdrukking. Met een dubbel gevoel kijken wij machteloos naar de ellende in Syrië, in Jemen, in Noord-Korea en andere landen, waardoor de vrijheid waarin wij mogen leven nog weer extra waarde krijgt. 
 
Hoewel we momenteel een deel van onze vrijheid opgeven, is dat een keuze, niet opgelegd door medemensen, maar min of meer opgelegd door de natuur.
 
Vrijheid wint aan betekenis wanneer het onder druk komt. Misschien daarom dat het ons allen dit jaar extra aanspreekt!
]]>
<![CDATA[Op zoek naar houvast en zekerheid]]>Wed, 18 Mar 2020 11:28:14 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/op-zoek-naar-houvast-en-zekerheidFoto
Onzekere tijd
Het gaat over niets anders. Hoe te leven, te handelen, te zijn in deze ongekend onzekere tijd. Richtlijnen, een toespraak van de Minister-President tot de gehele Nederlandse bevolking, wetenschappers die over elkaar heen buitelen, sociale media, televisie, radio, om je heen, thuis er is maar één onderwerp, waar we -hoe kan het ook anders- allemaal een eigen mening over hebben.

Bedreiging

Op de keper beschouwd, in de lange lijn van de mensheid, eigenlijk niets nieuws. Pest, Cholera, Sars, Ebola gingen het Corona-virus vooraf. Vroeger was dat de zekerheid, er kwam een epidemie waar grote delen van de bevolking aan ten onder gingen. Een natuurramp? Natuurlijke selectie? Maar nu, in deze tijden van – gepercipieerde - maakbaarheid, weten we niet meer hoe ons te verhouden tot een dergelijke serieuze levensbedreiging.

Argusogen

Voor de een overheerst angst, de ander neemt het wat luchtiger op en noemt dat nuchterheid, weer anderen lijken volslagen onverschillig. En we nemen elkaar de maat. Kijken met argusogen naar de ander. Want ja dat is toch de maatstaf die we hanteren. Ons eigen handelen, onze eigen visie is ok, maar die van de ander, de buurvrouw, de collega, politieke stroming, is niet ok.

Ik ben ok, jij bent niet ok

Tijden van extreme polarisatie waren – tot voor kort? – ons deel. Over alles hebben we een mening en het poneren van die mening lijkt voor velen een levensdoel. Openstaan voor andere visies, uitwisseling van ideeën en gedachten, echt luisteren naar de ander daar nemen we de tijd niet voor. Iedereen heeft de – eigen - waarheid in pacht. Ik ben ok, jij bent niet ok, dat is/was in toenemende mate de tendens in de afgelopen jaren.

Applaus 

En dan is er – gelukkig – die andere kant. Niet alleen de natuur die voorzichtig weer een beetje ademhaalt, maar ook die onzichtbare vijand die ons verenigt. Applaudisseren en eer betonen aan onze hulpverleners, in de zorg en op straat. Hulpinitiatieven aan de zwakkeren in onze samenleving schieten als spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond. Verbroedering? Zou dat niet een prachtig resultaat zijn van deze crisis, en al is het begrip verbroedering niet nieuw het zou in deze tijden een echte serendipiteit betekenen.

Wijsheid

De reële bedreiging die Corona heet kunnen we niet wegpoetsen, die is er. We kunnen zoeken naar hoe daar het beste mee om te gaan en dat doen we. De regering luistert naar de wetenschap, dat is op zich al uniek. Maar ‘de wetenschap’ weet het allemaal ook niet zeker. In verschillende landen worden verschillende adviezen gevolgd, ontstaan verschillende richtlijnen, dus ja de echte wijsheid komt pas achteraf. Maar laten we nu niet weer vervallen in het onmiddellijk veroordelen, laten we die bedreiging met elkaar tegemoet treden.

Houvast en zekerheid

We zijn allemaal op zoek naar houvast en zekerheid. Eén zekerheid hebben we, die is van alle tijden, het leven is eindig. Blijf gezond, is de heilwens die je nu het vaakst hoort en dat heb je niet helemaal zelf in de hand, al vormen voorzichtigheid en alertheid een goede raadgever. Maar die andere heilwens, heb oog voor de ander, kijk waar je tot steun kunt zijn, daar gaan we echt helemaal zelf over. Als houvast hebben we elkaar, dus: zorg voor elkaar en heb de ander lief!


]]>
<![CDATA[Dovemansoren en communicatiemuren]]>Wed, 04 Mar 2020 13:53:08 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/dovemansoren-en-communicatiemurenFoto
GESPREKVAARDIGHEDEN & LUISTERVAARDIGHEDEN
Luisteren, samenvatten en doorvragen, dat is wat de meeste mensen roepen wanneer je vraagt of ze ooit in een lastig gesprek verzeild zijn geraakt. Luisteren samenvatten en doorvragen zijn de kernwoorden van menig communicatietraining. Belangrijk? Ja, natuurlijk! Wanneer je met elkaar in gesprek bent dan helpt het geweldig wanneer je een goede luisteraar bent. Maar wanneer je wel eens het gevoel hebt dat het gesprek vastloopt, dat jouw LSD vaardigheden onvoldoende zijn om elkaar echt goed te begrijpen. Dat hetgeen jij over wil brengen onvoldoende uit de verf komt. Dat je tegen een muur van onbegrip aanloopt, dan zou een training met extra communicatievaardigheden goed van pas komen.

RESULTAAT VAN EEN GOED GESPREK
Een positieve mindset van jouw gesprekspartner kun je leren bevorderen, weerstanden kun je leren ombuigen, escalaties voorkomen door het toepassen van de juiste interventies. We weten allemaal dat 'ja, maar...' eigenlijk nee betekent en dat je dit kunt omzeilen door 'ja, en...' te zeggen, dat helpt al geweldig. En het woord 'tegelijkertijd' helpt ook enorm wanneer je de 'maar' wil omzeilen. Mediators hanteren graag de 'Aikido', gesprekstechniek, meebewegen om zodoende de juiste richting uit te gaan.

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN
Ook als je geen mediator wil worden dan kunnen interventietechnieken uit de mediatorsgereedschapskist je helpen om gesprekvaardiger te raken. Beter om te kunnen gaan met lastige gesprekken. De communicatiemuur doorbreken. We noemen communicatievaardigheden dan ook wel mediationvaardigheden. In een training van twee dagen ontdekt u de sleutel die past op het slot van de communicatieblokkades.
Geïnteresseerd? We vertellen u graag meer wanneer u contact met ons opneemt. Of kijk voor meer informatie op deze website

]]>
<![CDATA[Afscheid van Govert Apol]]>Tue, 04 Feb 2020 09:53:10 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/afscheid-van-govert-apol
Met verdriet om het onvermijdelijke en met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van een van de oprichters van MTi, Govert Apol.
 
Humor
Govert heeft als partner en trainer ruim 1000 mensen mee opgeleid tot mediator.  Zijn humor, relativeringsvermogen, mensenkennis en zijn inzet waren zijn grote wapens. Daarbij verstond hij de kunst met eenieder om te gaan, hoe verschillend de levensopvattingen ook waren. Wat dat betreft was hij een echte liberaal. Hij verheugde zich bij de opleidingen elke keer al op de gesprekken met andersdenkenden. Gesprekken die soms tot het ochtendgloren duurden. Govert had wat dat betreft avonddienst, zoals hij dat noemde.
 
Creatief
Govert had ook een heel creatieve kant. Hij creëerde de meest fantastische plaatjes voor de power point en verzorgde met zijn gitaar verschillende muzikale optredens.
 
Loyaal
Als partner en collega was Govert uiterst loyaal. Je kon altijd een beroep op hem doen, dan stond hij klaar om in te vallen, mee te denken of te sparren. Dat meedenken en sparren liefst met een gezellig etentje, waarbij een goed glas wijn niet mocht ontbreken. Als bourgondisch leven niet al had bestaan, dan had Govert dat uitgevonden.
 
Weerzien en dank
Hij was ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde en dat wij elkaar eens weer tegen zouden komen.
Door de cursisten werd hij op handen gedragen.
Het was een feest om met hem te mogen samenwerken.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen nog vaak goede herinneringen aan hem ophalen.
]]>
<![CDATA[Een jaar met een gaaf getal!]]>Thu, 02 Jan 2020 11:11:50 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/een-jaar-met-een-gaaf-getalHet kan niemand zijn ontgaan. Een nieuw decennium heeft al knallend zijn (of haar?) intrede gedaan. Incidenten groot en klein lijken daar onontkoombaar bij te horen. Deskundigen en quasi-deskundigen buitelen over elkaar heen om oorzaken te duiden. De volgende kwesties passeren de revue: Vuurwerk, al dan niet legaal. Vervagende normen. Alcohol. Drugs. Lachgas etc. En als remedie: verbieden!  Wanneer beseffen wij allemaal dat het niet altijd aan de ander ligt, of aan de omstandigheden. Wat kunnen we er zelf in betekenen?
Met elkaar in gesprek gaan, oprecht nieuwsgierig zijn naar wat de ander drijft. Niet onmiddellijk (ver)oordelen. Laten we in kleine kring het voorbeeld geven. Laten we van dit jaar met het gave getal 2020 ook een gaaf jaar maken, een sprankelend jaar. Laten we strooien met sprankeltjes licht. Lichtjes van hoop, van positiviteit, van vertrouwen, en van verdraagzaamheid.
]]>
<![CDATA[Vijftig tinten zwart-wit]]>Wed, 07 Aug 2019 10:15:57 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/vijftig-tinten-zwart-witBent u voor of tegen?
Vandaag de dag moet je voortdurend kiezen tussen voor of tegen. Bent u voor of tegen de brexit, de politiek, vrije schoolkeuze, de boerka, de EU, hetero's, homo's, renteverhoging, renteverlaging, windmolens... ga zo maar door. Het lijkt erop dat met voor of tegen kiezen maatschappelijke thema's bewust worden versimpeld. Nadenken is niet meer nodig. Maar kiezen tussen zwart of wit leidt vooral tot polarisatie.

Amber alert voor 'de rede'!
De rede wordt node gemist, of misschien moeten we zeggen vermist? Laten we vragen om een amber alert voor de rede! Wat is er over van de waarden die als uitgangspunt hebben gediend voor onze beschaving? Vrijheid, gelijkheid broederschap, verdraagzaamheid en liefde voor de medemens worden vermorzeld door polarisatie. Het debat wordt nauwelijks meer gevoerd, discussies leiden vaak tot welles-nietes en andere onoverbrugbare tegenstellingen, waar blijft  de dialoog? 

Hete herfst
Als we zo doorgaan leidt dat ook zonder klimaatmaatregelen tot een hete herfst. Op het wereldtoneel spannend tussen heethoofden in Amerika en China, Rusland en Turkije, Iran en Irak, India en Pakistan, waar niet eigenlijk. Wat dichterbij een aanstaande no-deal brexit, nog meer splinterpartijen in onze tweede kamer en het al dan niet handhaven van een boerkaverbod. Als individu hebben we daar weinig directe invloed op. Maar in onze eigen omgeving, onze eigen uitingen op social media, op het werk, de sportvereniging, het gezin, daar kunnen we strijden tegen zwart/wit en kiezen voor de nuance, de rede, de dialoog.

Cool down
Deze zomer, waarin alle hitterecords zijn gesneuveld door de all-time-high temperaturen, biedt wellicht wat ruimte en gemoedsrust om ons te bezinnen op de komende tijd. Lommerrijk genietend in het bos, of heerlijk verkoelend in of aan het water op zoek naar verbinding en tolerantie, op zoek naar nuance en een goed gesprek.
Fijne zomer!
]]>