<![CDATA[Mediation Trainingsinstituut MTi B.V. - Nieuws]]>Fri, 11 Sep 2020 05:28:56 +0200Weebly<![CDATA[Mediation met mondkapjes...]]>Thu, 30 Jul 2020 13:32:09 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/mediation-met-mondkapjes
Het Corona-virus heeft ons de 1,5 meter samenleving gebracht. Een begrip dat vooral wordt geassocieerd met afstand houden en met al dan niet mondkapjes dragen. Daarbij vergeten we dat het nog maar heel kortgeleden niet zozeer ging over afstand houden, maar over binnen blijven. Noodgedwongen thuisblijven, thuiswerken thuis de kinderen ondersteunen en bezighouden. Reken maar dat dit naast mooie momenten en quality time ook veel irritaties heeft opgeleverd. Misschien wel vergelijkbaar met irritaties gedurende kerstdagen en vakanties, waarbij men ook voor korte of wat langere periodes dicht op elkaar leeft. Voor een mediator die vooral familieconflicten begeleidt betekent dit werk aan de winkel.
Een mediator die vooral arbeidsconflicten of zakelijke conflicten begeleidt wordt in deze periode geconfronteerd met opgelopen meningsverschillen veelal veroorzaakt door misverstanden en miscommunicatie. Want dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille van het thuiswerken. Contact via telefoon, e-mail en beeldscherm levert bijna vanzelfsprekend miscommunicatie op. Je mist de non-verbale component van de communicatie en kunt niet even snel bij de ander binnenlopen voor verduidelijking. Samen met de irritaties op het thuisfront en de economische malaise die bedrijven enorm kwetsbaar maakt een explosief mengsel. Veel korte lontjes dus die vragen om de-escalatie. Dus ook voor de zakelijke en de arbeidsmediators onder ons werk aan de winkel.
Nu is de kern van ons vak, het herstellen van de communicatie, mensen weer ‘on speaking terms’ brengen om op gelijkwaardige wijze de gerezen problematiek te kunnen bespreken en op te lossen. Ja en daar komt die 1.5 meter samenleving en het al dan niet dragen van mondkapjes natuurlijk aan de orde. Want al die miscommunicatie via het beeldscherm herstellen is niet eenvoudig. Gelukkig zijn daar dan ook weer hybride vormen in te ontwikkelen. Mediation met mondkapjes. Daar had je je een half jaar geleden geen voorstelling van kunnen maken... nu wordt het bijna een vanzelfsprekendheid!
]]>
<![CDATA[75 jaar vrijheid]]>Mon, 04 May 2020 21:31:40 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/75-jaar-vrijheid​Ook ANNA van MTi viert de vrijheid. 
Eerst herdenken we de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog, de holocaust, de ontelbare zinloze vernederingen, verraad en onderdrukking. Herdenken ‘opdat het nooit meer zal gebeuren’. Dat doorgeven aan degenen die na ons komen is essentieel om herhaling te voorkomen. 
 
Dan vieren wij onze vrijheid, terwijl in landen om ons heen veel burgers lijden onder oorlogsgeweld en onderdrukking. Met een dubbel gevoel kijken wij machteloos naar de ellende in Syrië, in Jemen, in Noord-Korea en andere landen, waardoor de vrijheid waarin wij mogen leven nog weer extra waarde krijgt. 
 
Hoewel we momenteel een deel van onze vrijheid opgeven, is dat een keuze, niet opgelegd door medemensen, maar min of meer opgelegd door de natuur.
 
Vrijheid wint aan betekenis wanneer het onder druk komt. Misschien daarom dat het ons allen dit jaar extra aanspreekt!
]]>
<![CDATA[Op zoek naar houvast en zekerheid]]>Wed, 18 Mar 2020 11:28:14 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/op-zoek-naar-houvast-en-zekerheidFoto
Onzekere tijd
Het gaat over niets anders. Hoe te leven, te handelen, te zijn in deze ongekend onzekere tijd. Richtlijnen, een toespraak van de Minister-President tot de gehele Nederlandse bevolking, wetenschappers die over elkaar heen buitelen, sociale media, televisie, radio, om je heen, thuis er is maar één onderwerp, waar we -hoe kan het ook anders- allemaal een eigen mening over hebben.

Bedreiging

Op de keper beschouwd, in de lange lijn van de mensheid, eigenlijk niets nieuws. Pest, Cholera, Sars, Ebola gingen het Corona-virus vooraf. Vroeger was dat de zekerheid, er kwam een epidemie waar grote delen van de bevolking aan ten onder gingen. Een natuurramp? Natuurlijke selectie? Maar nu, in deze tijden van – gepercipieerde - maakbaarheid, weten we niet meer hoe ons te verhouden tot een dergelijke serieuze levensbedreiging.

Argusogen

Voor de een overheerst angst, de ander neemt het wat luchtiger op en noemt dat nuchterheid, weer anderen lijken volslagen onverschillig. En we nemen elkaar de maat. Kijken met argusogen naar de ander. Want ja dat is toch de maatstaf die we hanteren. Ons eigen handelen, onze eigen visie is ok, maar die van de ander, de buurvrouw, de collega, politieke stroming, is niet ok.

Ik ben ok, jij bent niet ok

Tijden van extreme polarisatie waren – tot voor kort? – ons deel. Over alles hebben we een mening en het poneren van die mening lijkt voor velen een levensdoel. Openstaan voor andere visies, uitwisseling van ideeën en gedachten, echt luisteren naar de ander daar nemen we de tijd niet voor. Iedereen heeft de – eigen - waarheid in pacht. Ik ben ok, jij bent niet ok, dat is/was in toenemende mate de tendens in de afgelopen jaren.

Applaus 

En dan is er – gelukkig – die andere kant. Niet alleen de natuur die voorzichtig weer een beetje ademhaalt, maar ook die onzichtbare vijand die ons verenigt. Applaudisseren en eer betonen aan onze hulpverleners, in de zorg en op straat. Hulpinitiatieven aan de zwakkeren in onze samenleving schieten als spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond. Verbroedering? Zou dat niet een prachtig resultaat zijn van deze crisis, en al is het begrip verbroedering niet nieuw het zou in deze tijden een echte serendipiteit betekenen.

Wijsheid

De reële bedreiging die Corona heet kunnen we niet wegpoetsen, die is er. We kunnen zoeken naar hoe daar het beste mee om te gaan en dat doen we. De regering luistert naar de wetenschap, dat is op zich al uniek. Maar ‘de wetenschap’ weet het allemaal ook niet zeker. In verschillende landen worden verschillende adviezen gevolgd, ontstaan verschillende richtlijnen, dus ja de echte wijsheid komt pas achteraf. Maar laten we nu niet weer vervallen in het onmiddellijk veroordelen, laten we die bedreiging met elkaar tegemoet treden.

Houvast en zekerheid

We zijn allemaal op zoek naar houvast en zekerheid. Eén zekerheid hebben we, die is van alle tijden, het leven is eindig. Blijf gezond, is de heilwens die je nu het vaakst hoort en dat heb je niet helemaal zelf in de hand, al vormen voorzichtigheid en alertheid een goede raadgever. Maar die andere heilwens, heb oog voor de ander, kijk waar je tot steun kunt zijn, daar gaan we echt helemaal zelf over. Als houvast hebben we elkaar, dus: zorg voor elkaar en heb de ander lief!


]]>
<![CDATA[Dovemansoren en communicatiemuren]]>Wed, 04 Mar 2020 13:53:08 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/dovemansoren-en-communicatiemurenFoto
GESPREKVAARDIGHEDEN & LUISTERVAARDIGHEDEN
Luisteren, samenvatten en doorvragen, dat is wat de meeste mensen roepen wanneer je vraagt of ze ooit in een lastig gesprek verzeild zijn geraakt. Luisteren samenvatten en doorvragen zijn de kernwoorden van menig communicatietraining. Belangrijk? Ja, natuurlijk! Wanneer je met elkaar in gesprek bent dan helpt het geweldig wanneer je een goede luisteraar bent. Maar wanneer je wel eens het gevoel hebt dat het gesprek vastloopt, dat jouw LSD vaardigheden onvoldoende zijn om elkaar echt goed te begrijpen. Dat hetgeen jij over wil brengen onvoldoende uit de verf komt. Dat je tegen een muur van onbegrip aanloopt, dan zou een training met extra communicatievaardigheden goed van pas komen.

RESULTAAT VAN EEN GOED GESPREK
Een positieve mindset van jouw gesprekspartner kun je leren bevorderen, weerstanden kun je leren ombuigen, escalaties voorkomen door het toepassen van de juiste interventies. We weten allemaal dat 'ja, maar...' eigenlijk nee betekent en dat je dit kunt omzeilen door 'ja, en...' te zeggen, dat helpt al geweldig. En het woord 'tegelijkertijd' helpt ook enorm wanneer je de 'maar' wil omzeilen. Mediators hanteren graag de 'Aikido', gesprekstechniek, meebewegen om zodoende de juiste richting uit te gaan.

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN
Ook als je geen mediator wil worden dan kunnen interventietechnieken uit de mediatorsgereedschapskist je helpen om gesprekvaardiger te raken. Beter om te kunnen gaan met lastige gesprekken. De communicatiemuur doorbreken. We noemen communicatievaardigheden dan ook wel mediationvaardigheden. In een training van twee dagen ontdekt u de sleutel die past op het slot van de communicatieblokkades.
Geïnteresseerd? We vertellen u graag meer wanneer u contact met ons opneemt. Of kijk voor meer informatie op deze website

]]>
<![CDATA[Afscheid van Govert Apol]]>Tue, 04 Feb 2020 09:53:10 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/afscheid-van-govert-apol
Met verdriet om het onvermijdelijke en met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van een van de oprichters van MTi, Govert Apol.
 
Humor
Govert heeft als partner en trainer ruim 1000 mensen mee opgeleid tot mediator.  Zijn humor, relativeringsvermogen, mensenkennis en zijn inzet waren zijn grote wapens. Daarbij verstond hij de kunst met eenieder om te gaan, hoe verschillend de levensopvattingen ook waren. Wat dat betreft was hij een echte liberaal. Hij verheugde zich bij de opleidingen elke keer al op de gesprekken met andersdenkenden. Gesprekken die soms tot het ochtendgloren duurden. Govert had wat dat betreft avonddienst, zoals hij dat noemde.
 
Creatief
Govert had ook een heel creatieve kant. Hij creëerde de meest fantastische plaatjes voor de power point en verzorgde met zijn gitaar verschillende muzikale optredens.
 
Loyaal
Als partner en collega was Govert uiterst loyaal. Je kon altijd een beroep op hem doen, dan stond hij klaar om in te vallen, mee te denken of te sparren. Dat meedenken en sparren liefst met een gezellig etentje, waarbij een goed glas wijn niet mocht ontbreken. Als bourgondisch leven niet al had bestaan, dan had Govert dat uitgevonden.
 
Weerzien en dank
Hij was ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde en dat wij elkaar eens weer tegen zouden komen.
Door de cursisten werd hij op handen gedragen.
Het was een feest om met hem te mogen samenwerken.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen nog vaak goede herinneringen aan hem ophalen.
]]>
<![CDATA[Een jaar met een gaaf getal!]]>Thu, 02 Jan 2020 11:11:50 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/een-jaar-met-een-gaaf-getalHet kan niemand zijn ontgaan. Een nieuw decennium heeft al knallend zijn (of haar?) intrede gedaan. Incidenten groot en klein lijken daar onontkoombaar bij te horen. Deskundigen en quasi-deskundigen buitelen over elkaar heen om oorzaken te duiden. De volgende kwesties passeren de revue: Vuurwerk, al dan niet legaal. Vervagende normen. Alcohol. Drugs. Lachgas etc. En als remedie: verbieden!  Wanneer beseffen wij allemaal dat het niet altijd aan de ander ligt, of aan de omstandigheden. Wat kunnen we er zelf in betekenen?
Met elkaar in gesprek gaan, oprecht nieuwsgierig zijn naar wat de ander drijft. Niet onmiddellijk (ver)oordelen. Laten we in kleine kring het voorbeeld geven. Laten we van dit jaar met het gave getal 2020 ook een gaaf jaar maken, een sprankelend jaar. Laten we strooien met sprankeltjes licht. Lichtjes van hoop, van positiviteit, van vertrouwen, en van verdraagzaamheid.
]]>
<![CDATA[Vijftig tinten zwart-wit]]>Wed, 07 Aug 2019 10:15:57 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/vijftig-tinten-zwart-witBent u voor of tegen?
Vandaag de dag moet je voortdurend kiezen tussen voor of tegen. Bent u voor of tegen de brexit, de politiek, vrije schoolkeuze, de boerka, de EU, hetero's, homo's, renteverhoging, renteverlaging, windmolens... ga zo maar door. Het lijkt erop dat met voor of tegen kiezen maatschappelijke thema's bewust worden versimpeld. Nadenken is niet meer nodig. Maar kiezen tussen zwart of wit leidt vooral tot polarisatie.

Amber alert voor 'de rede'!
De rede wordt node gemist, of misschien moeten we zeggen vermist? Laten we vragen om een amber alert voor de rede! Wat is er over van de waarden die als uitgangspunt hebben gediend voor onze beschaving? Vrijheid, gelijkheid broederschap, verdraagzaamheid en liefde voor de medemens worden vermorzeld door polarisatie. Het debat wordt nauwelijks meer gevoerd, discussies leiden vaak tot welles-nietes en andere onoverbrugbare tegenstellingen, waar blijft  de dialoog? 

Hete herfst
Als we zo doorgaan leidt dat ook zonder klimaatmaatregelen tot een hete herfst. Op het wereldtoneel spannend tussen heethoofden in Amerika en China, Rusland en Turkije, Iran en Irak, India en Pakistan, waar niet eigenlijk. Wat dichterbij een aanstaande no-deal brexit, nog meer splinterpartijen in onze tweede kamer en het al dan niet handhaven van een boerkaverbod. Als individu hebben we daar weinig directe invloed op. Maar in onze eigen omgeving, onze eigen uitingen op social media, op het werk, de sportvereniging, het gezin, daar kunnen we strijden tegen zwart/wit en kiezen voor de nuance, de rede, de dialoog.

Cool down
Deze zomer, waarin alle hitterecords zijn gesneuveld door de all-time-high temperaturen, biedt wellicht wat ruimte en gemoedsrust om ons te bezinnen op de komende tijd. Lommerrijk genietend in het bos, of heerlijk verkoelend in of aan het water op zoek naar verbinding en tolerantie, op zoek naar nuance en een goed gesprek.
Fijne zomer!
]]>
<![CDATA[Het beste van twee werelden]]>Sun, 03 Feb 2019 21:20:22 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/het-beste-van-twee-wereldenOpleidingsaanbod voor mediators rijst de pan uit.
Afgelopen periode hebben de School voor Mediation en Mediation Trainingsinstituut MTi, de koppen bij elkaar gestoken. Aanleiding voor de gesprekken was dat er op dit moment wel heel veel aanbod aan opleidingen voor mediators is. Een kwestie van bomen en het bos....

Specialisatieopleiding familiemediator
Uitkomst van de gesprekken is dat wij dit voorjaar het beste van twee MfN erkende opleidingen tot Familiemediator bij elkaar voegen. Op 11 maart starten wij met een intensieve, gedegen en actieve 8-daagse specialisatieopleiding tot Familiemediator. Na vier maanden beschik je over de basiskennis van de verschillende facetten van een scheiding en ben je in staat om een (eenvoudige) echtscheiding op adequate wijze te begeleiden en de gemaakte afspraken helder te verwoorden in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant.

Unieke kans, het beste van twee werelden. Beide opleiders gespecialiseerd in mediation en mediationvaardigheden en werkend vanuit dezelfde passie voor het vak. Met zeer ervaren trainers, tevens actief mediator. Focus op ervarend leren!
]]>
<![CDATA[Brrr exit]]>Wed, 16 Jan 2019 22:19:52 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/brrr-exitFoto
Brrrr Exit
Het Verenigd Koninkrijk gaat de EU verlaten, of toch niet?

De Brexitsong van Claudia de Breij.
Engeland en de EU doen Claudia de Breij denken aan een echtpaar in proefscheiding: nog steeds op zoek naar een kans om weer bij elkaar te komen. Ze heeft een liedtekst geschreven op ‘The last Farewell’ van Roger Whitaker. Claudia zingt daarin onder meer:  ‘Mocht er een flard van twijfel zijn, waarom kom je niet terug op je besluit? Wij zijn er voor en staan altijd achter je. Langer dan Theresa dat ooit kan doen’.

Groot Britannië en de EU
Binnen het Verenigd Koninkrijk heeft sinds de toetreding tot de EU in 1973 altijd verdeeldheid geheerst over koers van de EU. Er zijn veel uitzonderingen onderhandeld op Europese regelgeving. Met name de toetreding van enkele Oost-europese landen en de toestroom van arbeidsmigrinten zorgden voor verdeeldheid.
Het Britse parlement organiseerde op 23 juni 2016 een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De inwoners van het VK (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) stemden die dag op de vraag: moet het VK lid blijven van de EU of moet het VK de EU verlaten? Een krappe meerderheid van de stemmers (51,89%) koos voor uittreden

Harde of zachte brexit
Aangezien het referendum slechts de vraag had beantwoord of de meerderheid in de EU wilde blijven of eruit wilde stappen, bleef de vraag over, wat voor relatie het Verenigd Koninkrijk na uittreding met de EU zou willen onderhouden. Er waren twee hoofdmogelijkheden: een 'harde brexit' (doorsnijden van vrijwel alle banden) of een 'zachte brexit', waarbij het VK onderdeel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt, Euratom en/of andere aan de EU gerelateerde instituten. Een van de varianten van de 'zachte Brexit' (soft Brexit) zou het lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie kunnen zijn, maar er werden ook diverse andere varianten genoemd. 
Tijdens de campagne voor het referendum had May zich in het "remain"-kamp geschaard, maar zij maakte bij haar aantreden als premier duidelijk dat voor haar de kiezersuitspraak bindend was ("Brexit means Brexit"). Het plan dat de regering-May in juli 2018 presenteerde zou een tussenvorm zijn.

Deal of no-deal?
Op 13 november 2018 bereikten de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een akkoord over Brexit. De Britse regering en de 27 EU-landen hebben ingestemd met dit akkoord. Deze Brexit-deal werd dinsdagavond 15 januari echter met grote meerderheid verworpen door de afgevaardigden in het Lagerhuis. May moet binnen drie werkdagen met een alternatief plan komen. Daarna is er van alles mogelijk: geen deal, toch een heronderhandeling met de EU, verkiezingen of een nieuw referendum. 
Volgens artikel 50, de wetgeving die het vertrek uit de Europese Unie regelt, vertrekt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 23.00 uur Britse tijd uit de Europese Unie. Als er op dat moment geen deal is, dan 'crasht' het land zonder deal uit de EU, met politieke en economische chaos in zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU tot gevolg.
Het is voor de Britten wel mogelijk om de Europese Unie om uitstel te vragen, maar daar is unanimiteit van de overige 27 lidstaten voor nodig. Er is in theorie nog een andere optie: de Brexit gaat niet door. Dit kunnen alleen de Britten beslissen – ze hebben er zelfs geen instemming van de EU voor nodig. Hier wordt in de EU door sommigen nog altijd op gehoopt.

‘Blijf bij ons’
Deze week nog tekenden honderd Europarlementariërs een wanhopige oproep aan de Britten met de boodschap: blijf bij ons. Ook regeringsleiders als Mark Rutte, Angela Merkel en Leo Varadkar van Ierland kunnen daar voorlopig alleen tegen beter weten in op hopen. Europarlementariër Peter van Dalen (CU-SGP) ziet een uitweg: „Er moet nu een gebaar uit Brussel komen. Tusk en Juncker moeten aan tafel. Niet om over een betere Brexit-deal te praten, maar over hoe het VK binnen de EU kan blijven.”

Politieke Echtscheiding
Niet alleen Claudia de Breij vergelijkt Brexit met een scheiding. Er zijn veel overeenkomsten. Wanneer je met de ogen van een echtscheidingmediator kijkt naar alle ontwikkelingen, dan merk je op dat het ontbreekt aan een duidelijke scheidingmelding. Het is noch de Britten noch de EU-burgers helemaal duidelijk waarom het VK wil scheiden. Een duidelijke scheidingsmelding is een voorwaarde om niet te ontaarden in een vechtscheiding. Aan beide kanten moet inzicht en begrip ontstaan, dat ontbreekt ten enenmale. Er is noch zicht op een duidelijke reden, noch op de gevolgen. Werk aan de winkel dus voor mediators, dialoogbegeleiders en communicatiespecialisten. Ook audiciens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan meer duidelijkheid. Want we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er een flink aantal oren niet kunnen horen.
]]>
<![CDATA[Arbeidsmediators opgelet!]]>Thu, 25 Oct 2018 20:54:15 GMThttp://mtimediation.nl/nieuws/arbeidsmediators-opgeletEen bericht speciaal voor jullie
Bij een arbeidsconflict spelen meer mensen mee op de achtergrond dan waar je in eerste instantie aan denkt. Vaak zijn dat bedrijfsartsen, arbeidskundigen, maar ook collega’s en niet te vergeten het thuisfront. Dat speelt allemaal een rol inde dynamiek aan de mediationtafel. In het arbeidsrecht is de afgelopen jaren veel veranderd, de WWZ en de AVG zijn voor iedereen inmiddels grotendeels bekend, maar er gaan binnenkort nog veel veranderingen aankomen. Ook waar het gaat om werknemers bij de overheid en bij overheidsorganisaties. En hoe ga je als mediator aan de slag wanneer er meer dan twee deelnemers aanschuiven aan de mediationtafel? Alle mediators, dus ook arbeidsmediators ontwikkelen hun eigen stijl, hun eigen aanpak en dat is maar goed ook, want je wilt immers zo authentiek mogelijk zijn. Het betekent echter ook dat er als het ware een blinde vlek ontstaat (denk hierbij aan het Johari-venster) wat betreft jouw aanpak. En hoe vaak ben je in de gelegenheid om die eens nader te onderzoeken?
Kortom er spelen altijd meer zaken dan je misschien wel lief is. Wellicht helpt ons aanbod dan:
Schrijf je in voor drie verdiepingsdagen, dan krijg je één daarvan cadeau van ons! Dit betekent drie interessante en interactieve dagen naar keuze, met 18 PE punten voor € 850,--
Hier volgen wat mogelijkheden:
Data
Training
13 november
Systemische interventies voor mediators


Ook in arbeidsconflicten wordt veel van de dynamiek bepaald door de verschillende ‘systemen’ die een rol spelen. Dat kunnen zijn de systemen van of binnen de organisatie, maar ook het thuisfront vormt een systeem. Hoe je daar als mediator meer op gericht kunt zijn en welke interventies kunnen helpen leer je bij ‘systemische interventies voor mediators’.
19 november
Juridisch kader arbeidsmediation


Dit is echt zo’n dag die je eigenlijk eens in de twee á drie jaar zou moeten volgen om weer helemaal bijgespijkerd te zijn. Onze arbeidsrechtspecialiste en mediator Gerdie Evers neemt je mee in de laatste ontwikkelingen en hoe die in een mediation aan de orde kunnen komen. Het juridisch kader met de recente ontwikkelingen.
27 november
Groepsconflicten


We zeiden het al, wanneer er meer mensen aan de mediationtafel actief zijn dan verandert de dynamiek. Moet je op veel meer zaken letten dan alleen de interactie tussen twee deelnemers. Bij de voorbereiding spelen er meer aspecten mee. Mogelijk werk je dan in co-mediation… Dan helpen ook andere werkvormen. Kortom een intensieve dag over hoe als mediator om te gaan met groepsconflicten.
6 februari
Arbeidsmediations bij overheid


Normalisering rechtspositie ambtenaren wordt het wel genoemd. Maar ja, wat is normaal op dit gebied. Er zullen altijd uitzonderingen zijn die de regels bevestigen. Voor veel mediators vormt het specifieke rechtsgebied ambtenarenrecht een min of meer onontgonnen terrein, terwijl ook daar veel ontwikkelingen plaats vinden. Interessant? Zorg dat je ook hier up-to- date blijft.
15 februari
Exit-mediation


Altijd bijzonder om te spreken over exit-mediation. Als mediator ben je vooral gericht op het herstellen van (arbeids)relaties. Wanneer dat niet mogelijk is, en er werkelijk afscheid wordt genomen, dan spreken we over exit-mediation. Ook hier spelen weer veel facetten mee, zowel in de dynamiek en emoties als op juridisch terrein. Onontbeerlijk voor arbeidsmediators deze dag over exit-mediation.


]]>